WZA
Home / WZA

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 29 czerwca 2020 roku

Zarząd spółki Metropolis S.A. informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 29 czerwca 2020 r. w Krakowie.
W załączeniu:

 • Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki wraz z opisem procedur dotyczących uczestniczenia w Zgromadzeniu – pobierz
 • Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 29 czerwca 2020 roku – pobierz
 • Formularz dla pełnomocnika akcjonariusza – pobierz

Informacja o ogólnej liczbie akcji w spółce i liczbie głosów z tych akcji w podziale na poszczególne rodzaje i serie na dzień 2 czerwca 2020 roku:
Akcje uprzywilejowane serii A – liczba akcji: 1.000.000 liczba głosów: 2.000.000
Akcje zwykłe serii B – liczba akcji: 300.000 liczba głosów: 300.000
Akcje zwykłe serii C – liczba akcji: 1.300.000 liczba głosów: 1.300.000
Akcje zwykłe serii D – liczba akcji 4 317 180 liczba głosów 4 317 180
Akcje zwykłe serii E – liczba akcji 3 582 415 liczba głosów 3 582 415
Jednostkowy raport roczny i skonsolidowany raport roczny dostępne są w zakładce raporty EBI okresowe.

 


Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 31 marca 2020 roku

Zarząd spółki Metropolis S.A. informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 31 marca 2020 r. w Krakowie.
W załączeniu:

 • Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki wraz z opisem procedur dotyczących uczestniczenia w Zgromadzeniu – pobierz
 • Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 31 marca 2020 roku – pobierz
 • Formularz dla pełnomocnika akcjonariusza – pobierz

Informacja o ogólnej liczbie akcji w spółce i liczbie głosów z tych akcji w podziale na poszczególne rodzaje i serie na dzień 5 marca 2020 roku:
Akcje uprzywilejowane serii A – liczba akcji: 1.000.000 liczba głosów: 2.000.000
Akcje zwykłe serii B – liczba akcji: 300.000 liczba głosów: 300.000
Akcje zwykłe serii C – liczba akcji: 1.300.000 liczba głosów: 1.300.000
Akcje zwykłe serii D – liczba akcji 4 317 180 liczba głosów 4 317 180
Akcje zwykłe serii E – liczba akcji 3 582 415 liczba głosów 3 582 415
Jednostkowy raport roczny i skonsolidowany raport roczny dostępne są w zakładce raporty EBI okresowe.

 


Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 marca 2020 roku

Zarząd spółki Metropolis S.A. informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 30 marca 2020 r. w Krakowie.
W załączeniu:

 • Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki wraz z opisem procedur dotyczących uczestniczenia w Zgromadzeniu – pobierz
 • Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 30 marca 2020 roku – pobierz
 • Formularz dla pełnomocnika akcjonariusza – pobierz

Informacja o ogólnej liczbie akcji w spółce i liczbie głosów z tych akcji w podziale na poszczególne rodzaje i serie na dzień 5 marca 2020 roku:
Akcje uprzywilejowane serii A – liczba akcji: 1.000.000 liczba głosów: 2.000.000
Akcje zwykłe serii B – liczba akcji: 300.000 liczba głosów: 300.000
Akcje zwykłe serii C – liczba akcji: 1.300.000 liczba głosów: 1.300.000
Akcje zwykłe serii D – liczba akcji 4 317 180 liczba głosów 4 317 180
Akcje zwykłe serii E – liczba akcji 3 582 415 liczba głosów 3 582 415
Jednostkowy raport roczny i skonsolidowany raport roczny dostępne są w zakładce raporty EBI okresowe.

 


Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 3 marca 2020 roku

Zarząd spółki Metropolis S.A. informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 3 marca 2020 r. w Krakowie.
W załączeniu:

 • Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki wraz z opisem procedur dotyczących uczestniczenia w Zgromadzeniu – pobierz
 • Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 3 marca 2020 roku – pobierz
 • Formularz dla pełnomocnika akcjonariusza – pobierz

Informacja o ogólnej liczbie akcji w spółce i liczbie głosów z tych akcji w podziale na poszczególne rodzaje i serie na dzień 4 lutego 2020 roku:
Akcje uprzywilejowane serii A – liczba akcji: 1.000.000 liczba głosów: 2.000.000
Akcje zwykłe serii B – liczba akcji: 300.000 liczba głosów: 300.000
Akcje zwykłe serii C – liczba akcji: 1.300.000 liczba głosów: 1.300.000
Akcje zwykłe serii D – liczba akcji 4 317 180 liczba głosów 4 317 180
Akcje zwykłe serii E – liczba akcji 3 582 415 liczba głosów 3 582 415
Jednostkowy raport roczny i skonsolidowany raport roczny dostępne są w zakładce raporty EBI okresowe.

 


Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 grudnia 2019 roku

Zarząd spółki Metropolis S.A. informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 30 grudnia 2019 r. w Krakowie.
W załączeniu:

 • Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki wraz z opisem procedur dotyczących uczestniczenia w Zgromadzeniu – pobierz
 • Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 30 grudnia 2019 roku – pobierz
 • Formularz dla pełnomocnika akcjonariusza – pobierz

Informacja o ogólnej liczbie akcji w spółce i liczbie głosów z tych akcji w podziale na poszczególne rodzaje i serie na dzień 4 grudnia 2019 roku:
Akcje uprzywilejowane serii A – liczba akcji: 1.000.000 liczba głosów: 2.000.000
Akcje zwykłe serii B – liczba akcji: 300.000 liczba głosów: 300.000
Akcje zwykłe serii C – liczba akcji: 1.300.000 liczba głosów: 1.300.000
Akcje zwykłe serii D – liczba akcji 4 317 180 liczba głosów 4 317 180
Akcje zwykłe serii E – liczba akcji 3 582 415 liczba głosów 3 582 415
Jednostkowy raport roczny i skonsolidowany raport roczny dostępne są w zakładce raporty EBI okresowe.

 


Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 24 października 2019 roku

Zarząd spółki Metropolis S.A. informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 24 października 2019 r. w Krakowie.
W załączeniu:

 • Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki wraz z opisem procedur dotyczących uczestniczenia w Zgromadzeniu – pobierz
 • Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 24 października 2019 roku – pobierz
 • Formularz dla pełnomocnika akcjonariusza – pobierz

Informacja o ogólnej liczbie akcji w spółce i liczbie głosów z tych akcji w podziale na poszczególne rodzaje i serie na dzień 27 września 2019 roku:
Akcje uprzywilejowane serii A – liczba akcji: 1.000.000 liczba głosów: 2.000.000
Akcje zwykłe serii B – liczba akcji: 300.000 liczba głosów: 300.000
Akcje zwykłe serii C – liczba akcji: 1.300.000 liczba głosów: 1.300.000
Akcje zwykłe serii D – liczba akcji 4 317 180 liczba głosów 4 317 180
Akcje zwykłe serii E – liczba akcji 3 582 415 liczba głosów 3 582 415
Jednostkowy raport roczny i skonsolidowany raport roczny dostępne są w zakładce raporty EBI okresowe.

 


Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 11 czerwca 2019 roku

Zarząd spółki Metropolis S.A. informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 11 czerwca 2019 r. w Krakowie.
W załączeniu:

 • Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki wraz z opisem procedur dotyczących uczestniczenia w Zgromadzeniu – pobierz
 • Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 11 czerwca 2019 roku – pobierz
 • Formularz dla pełnomocnika akcjonariusza – pobierz

Informacja o ogólnej liczbie akcji w spółce i liczbie głosów z tych akcji w podziale na poszczególne rodzaje i serie na dzień 15 maja 2019 roku:
Akcje uprzywilejowane serii A – liczba akcji: 1.000.000 liczba głosów: 2.000.000
Akcje zwykłe serii B – liczba akcji: 300.000 liczba głosów: 300.000
Akcje zwykłe serii C – liczba akcji: 1.300.000 liczba głosów: 1.300.000
Akcje zwykłe serii D – liczba akcji 4 317 180 liczba głosów 4 317 180
Akcje zwykłe serii E – liczba akcji 3 582 415 liczba głosów 3 582 415
Jednostkowy raport roczny i skonsolidowany raport roczny dostępne są w zakładce raporty EBI okresowe.

 


 

Uchwały podjęte przez ZWZ w dniu 26.06.2018pobierz

 


Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 26 czerwca 2018 roku

Zarząd spółki Metropolis S.A. informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 26 czerwca 2018 r. w Krakowie.
W załączeniu:

 • Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki wraz z opisem procedur dotyczących uczestniczenia w Zgromadzeniu – pobierz
 • Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 26 czerwca 2018 roku – pobierz
 • Formularz dla pełnomocnika akcjonariusza – pobierz

Informacja o ogólnej liczbie akcji w spółce i liczbie głosów z tych akcji w podziale na poszczególne rodzaje i serie na dzień 30 maja 2018 roku:
Akcje uprzywilejowane serii A – liczba akcji: 1.000.000 liczba głosów: 2.000.000
Akcje zwykłe serii B – liczba akcji: 300.000 liczba głosów: 300.000
Akcje zwykłe serii C – liczba akcji: 1.300.000 liczba głosów: 1.300.000
Akcje zwykłe serii D – liczba akcji 4 317 180 liczba głosów 4 317 180
Akcje zwykłe serii E – liczba akcji 3 582 415 liczba głosów 3 582 415

Jednostkowy raport roczny i skonsolidowany raport roczny dostępne są w zakładce raporty EBI okresowe.

 


Uchwały podjęte przez ZWZ w dniu 21.06.2017pobierz

 


 

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 21 czerwca 2017 roku

Zarząd spółki Metropolis S.A. informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 21 czerwca 2017 r. w Krakowie.
W załączeniu:

 • Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki wraz z opisem procedur dotyczących uczestniczenia w Zgromadzeniu – pobierz
 • Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 28 czerwca 2016 roku – pobierz
 • Formularz dla pełnomocnika akcjonariusza – pobierz

Informacja o ogólnej liczbie akcji w spółce i liczbie głosów z tych akcji w podziale na poszczególne rodzaje i serie na dzień 26 maja 2017 roku:
Akcje uprzywilejowane serii A – liczba akcji: 1.000.000 liczba głosów: 2.000.000
Akcje zwykłe serii B – liczba akcji: 300.000 liczba głosów: 300.000
Akcje zwykłe serii C – liczba akcji: 1.300.000 liczba głosów: 1.300.000

Akcje zwykłe serii D – liczba akcji 4 317 180 liczba głosów 4 317 180

Akcje zwykłe serii E – liczba akcji 3 582 415 liczba głosów 3 582 415

Jednostkowy raport roczny i skonsolidowany raport roczny dostępne są w zakładce raporty EBI okresowe.


 

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 28 czerwca 2016 roku

Zarząd spółki Metropolis S.A. informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 28 czerwca 2016 r. w Krakowie.
W załączeniu:

 • Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki wraz z opisem procedur dotyczących uczestniczenia w Zgromadzeniu – pobierz
 • Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 28 czerwca 2016 roku – pobierz
 • Formularz dla pełnomocnika akcjonariusza – pobierz

Informacja o ogólnej liczbie akcji w spółce i liczbie głosów z tych akcji w podziale na poszczególne rodzaje i serie na dzień 02 czerwca 2016 roku:
Akcje uprzywilejowane serii A – liczba akcji: 1.000.000 liczba głosów: 2.000.000
Akcje zwykłe serii B – liczba akcji: 300.000 liczba głosów: 300.000
Akcje zwykłe serii C – liczba akcji: 1.300.000 liczba głosów: 1.300.000

Akcje zwykłe serii D – liczba akcji 4 317 180 liczba głosów 4 317 180

Akcje zwykłe serii E – liczba akcji 3 582 415 liczba głosów 3 582 415


 

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 22 lutego 2016 roku

Zarząd spółki Metropolis S.A. informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 22 lutego 2016 r. w Krakowie.
W załączeniu:

 • Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki wraz z opisem procedur dotyczących uczestniczenia w Zgromadzeniu – pobierz
 • Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 22 lutego 2016 roku – pobierz
 • Formularz dla pełnomocnika akcjonariusza – pobierz

 

Uchwały podjęte przez NWZ w dniu 14.12.2015
Treść uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 14 grudnia 2015 roku – pobierz

 


 

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 14 grudnia 2015 roku

Zarząd spółki INDEXMEDICA S.A. przekazuje w załączeniu ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 14 grudnia 2015 r. w Krakowie.
W załączeniu:

 • Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki wraz z opisem procedur dotyczących uczestniczenia w Zgromadzeniu – pobierz
 • Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 14 grudnia 2015 roku – pobierz
 • Formularz dla pełnomocnika akcjonariusza – pobierz

 

Uchwały podjęte przez NWZ w dniu 16.11.2015
Treść uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 16 listopada 2015 roku – pobierz

 


 

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 17 listopada 2015 roku

Zarząd spółki INDEXMEDICA S.A. przekazuje w załączeniu ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 17 listopada 2015 r. w Krakowie.
W załączeniu:

 • Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki wraz z opisem procedur dotyczących uczestniczenia w Zgromadzeniu – pobierz
 • Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 17 listopada 2015 roku – pobierz
 • Formularz dla pełnomocnika akcjonariusza – pobierz

 

 

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 16 listopada 2015 roku

Zarząd spółki INDEXMEDICA S.A. przekazuje w załączeniu ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 16 listopada 2015 r. w Krakowie.
W załączeniu:

 • Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki wraz z opisem procedur dotyczących uczestniczenia w Zgromadzeniu – pobierz
 • Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 16 listopada 2015 roku – pobierz
 • Formularz dla pełnomocnika akcjonariusza – pobierz

 

Uchwały podjęte przez NWZ w dniu 14.07.2015
Treść uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 14 lipca 2015 roku – pobierz

 


 

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 14 lipca 2015 roku
Zarząd spółki INDEXMEDICA S.A. przekazuje w załączeniu ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 14 lipca 2015 r. w Krakowie.
W załączeniu:

 • Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki wraz z opisem procedur dotyczących uczestniczenia w Zgromadzeniu – pobierz
 • Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 14 lipca 2015 roku – pobierz

Informacja o ogólnej liczbie akcji w spółce i liczbie głosów z tych akcji w podziale na poszczególne rodzaje i serie na dzień 16 kwietnia 2015 roku:
Akcje uprzywilejowane serii A – liczba akcji: 1.000.000 liczba głosów: 2.000.000
Akcje zwykłe serii B – liczba akcji: 300.000 liczba głosów: 300.000
Akcje zwykłe serii C – liczba akcji: 1.300.000 liczba głosów: 1.300.000


 

Uchwały podjęte przez ZWZ w dniu 10.06.2015
Treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 10 czerwca 2015 roku – pobierz

 


Zarząd Spółki INDEXMEDICA S.A. przekazuje:
Ogłoszenie o zmianie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 10 czerwca 2015 roku w Krakowie oraz projekty uchwał i formularze do głosowania przez pełnomocnika.

Projekty uchwał ZWZ 10.06.2015
Ogłoszenie o zmianie porządku obrad
Formularze do głosowania przez pełnomocnika

 


 

Uchwały podjęte przez NWZ w dniu 18.05.2015
Treść uchwał wraz z wynikami głosowań Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 18 maja 2015 roku – pobierz

 


 

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 10 czerwca 2015 roku

Zarząd spółki INDEXMEDICA S.A. przekazuje w załączeniu ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 10 czerwca 2015 r. w Krakowie.

W załączeniu:

 • Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki wraz z opisem procedur dotyczących uczestniczenia w Zgromadzeniu – pobierz
 • Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 10 czerwca 2015 roku – pobierz
 • Formularz dla pełnomocnika akcjonariusza – pobierz

Informacja o ogólnej liczbie akcji w spółce i liczbie głosów z tych akcji w podziale na poszczególne rodzaje i serie na dzień 15 maja 2015 roku:
Akcje uprzywilejowane serii A – liczba akcji: 1.000.000 liczba głosów: 2.000.000
Akcje zwykłe serii B – liczba akcji: 300.000 liczba głosów: 300.000
Akcje zwykłe serii C – liczba akcji: 1.300.000 liczba głosów: 1.300.000

Sprawozdania, które będą przedmiotem Walnego Zgromadzenia, są zawarte w raportach rocznych – jednostkowym i skonsolidowanym za rok 2014.


 

 

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 18 maja 2015 roku

Zarząd spółki INDEXMEDICA S.A. przekazuje w załączeniu ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 18 maja 2015 r. w Krakowie.

W załączeniu:

 • Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki wraz z opisem procedur dotyczących uczestniczenia w Zgromadzeniu – pobierz
 • Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 18 maja 2015 roku – pobierz
 • Formularz dla pełnomocnika akcjonariusza – pobierz

Informacja o ogólnej liczbie akcji w spółce i liczbie głosów z tych akcji w podziale na poszczególne rodzaje i serie na dzień 16 kwietnia 2015 roku:
Akcje uprzywilejowane serii A – liczba akcji: 1.000.000 liczba głosów: 2.000.000
Akcje zwykłe serii B – liczba akcji: 300.000 liczba głosów: 300.000
Akcje zwykłe serii C – liczba akcji: 1.300.000 liczba głosów: 1.300.000

 


 

 

Uchwały podjęte przez ZWZ w dniu 26.06.2014

Treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 26 czerwca 2014 roku – pobierz

 

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 26 czerwca 2014 roku

Zarząd Indexmedica Spółka Akcyjna informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 26 czerwca 2014 roku w Krakowie.

W załączeniu:

 • Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z opisem procedur dotyczących uczestniczenia w Zgromadzeniu – pobierz
 • Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 26 czerwca 2014 roku – pobierz
 • Formularz dla pełnomocnika akcjonariusza – pobierz

Informacja o ogólnej liczbie akcji w spółce i liczbie głosów z tych akcji w podziale na poszczególne rodzaje i serie na dzień 30 maja 2014 roku:

Akcje uprzywilejowane serii A – liczba akcji: 1.000.000 liczba głosów: 2.000.000
Akcje zwykłe serii B – liczba akcji: 300.000 liczba głosów: 300.000
Akcje zwykłe serii C – liczba akcji: 1.300.000 liczba głosów: 1.300.000

Sprawozdania, które będą przedmiotem Walnego Zgromadzenia, są zawarte w raportach rocznych – jednostkowym i skonsolidowanym za rok 2013.

 


 

 

Uchwały podjęte przez ZWZ w dniu 20.06.2013

Protokół z Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia – pobierz