ESPI
Home / Raporty / ESPI

 

Rok 2020

 

Raport ESPI 10/2020 – Podjęcie przez Komisję Nadzoru Finansowego decyzji w sprawie udzielenia zezwolenia na wycofanie akcji METROPOLIS S.A. z obrotu w alternatywnym systemie obrotu. – pobierz

Raport ESPI 9/2020 – Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ w dniu 29.06.2020 r. – pobierz

Raport ESPI 7/2020 – Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 29 czerwca 2020 r. – pobierz

Raport ESPI 7/2020 – Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZ METROPOLIS S.A. w dniu 31 marca 2020 roku – pobierz

Raport ESPI 6/2020 – Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZ METROPOLIS S.A. w dniu 31 marca 2020 roku – pobierz

Raport ESPI 6/2020 – Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 31 marca 2020 r. w Krakowie. – pobierz

Raport ESPI 5/2020 – Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 marca 2020 r. w Krakowie. – pobierz

Raport ESPI 3/2020 – Transakcje osoby blisko związanej z osobą pełniącą obowiązki zarządcze – pobierz

Raport ESPI 2/2020 – Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 3 marca 2020 r. w Krakowie. – pobierz

Raport ESPI 1/2020 – Zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o Ofercie – pobierz

 

Rok 2019

 

Raport ESPI 12/2019 – Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZ w dniu 30.12.2019 r. – pobierz

Raport ESPI 9/2019 – Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 grudnia 2019 r. w Krakowie – pobierz

Raport ESPI 8/2019 – Zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o Ofercie – pobierz

Raport ESPI 7/2019 – Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZ w dniu 24.10.2019 r. – pobierz

Raport ESPI 5/2019 – Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 24 października 2019 roku – pobierz

Raport ESPI 2/2019 – Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ w dniu 11.06.2019 r. – pobierz

Raport ESPI 1/2019 – Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 11 czerwca 2019 r. – pobierz

 

Rok 2018

 

Raport ESPI 21/2018 – Transakcje osób pełniących obowiązki zarządcze – pobierz

Raport ESPI 20/2018 – Transakcje osoby pełniącej funkcje zarządcze – pobierz

Raport ESPI 19/2018 – Transakcje osoby pełniącej funkcje zarządcze – pobierz

Raport ESPI 18/2018 – Transakcje osoby pełniącej funkcje zarządcze – pobierz

Raport ESPI 17/2018 – Transakcje osoby pełniącej funkcje zarządcze – pobierz

Raport ESPI 16/2018 – Korekta zawiadomienia o transakcjach osoby pełniącej funkcje zarządcze – pobierz

Raport ESPI 15/2018 – Transakcje osoby pełniącej funkcje zarządcze – pobierz

Raport ESPI 14/2018 – Zawarcie istotnej umowy ramowej dot. prowadzonej działalności – pobierz

Raport ESPI 13/2018 – Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głozów na ZWZ w dniu 26.06.18 r. – pobierz

Raport ESPI 11/2018 – Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 26 czerwca 2018 r. – pobierz

Raport ESPI 10/2018 – Transakcje osoby pełniącej obowiązki zarządcze – pobierz

Raport ESPI 9/2018 – Umowy istotne spólki z grupy kapitałowej – pobierz

Raport ESPI 8/2018 – Transakcje osoby pełniącej obowiązki zarządcze – pobierz

Raport ESPI 7/2018 – Transakcje osoby pełniącej obowiązki zarządcze – pobierz

Raport ESPI 6/2018 – Transakcje osoby pełniącej obowiązki zarządcze – pobierz

Raport ESPI 5/2018 – Transakcje osoby pełniącej obowiązki zarządcze – pobierz

Raport ESPI 4/2018 – Transakcje osoby pełniącej obowiązki zarządcze – pobierz

Raport ESPI 3/2018 – Transakcje osoby pełniącej obowiązki zarządcze – pobierz

Raport ESPI 2/2018 – Wcześniejszy wykup obligacji – pobierz

Raport ESPI 1/2018 – Wybór biegłego rewidenta – pobierz

 

Rok 2017

 

Raport ESPI 9/2017 – Zawiadomienie przekazywane przez osoby pełniące funkcje zarządcze – pobierz

Raport ESPI 8/2017 – Zawiadomienie przekazywane przez osoby pełniące funkcje zarządcze – pobierz

Raport ESPI 7/2017 – Udzielenie pozwolenia na budowę – pobierz

Raport ESPI 6/2017 – Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu hotelowego z restauracją – pobierz

Raport ESPI 4/2017 – Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % – pobierz

Raport ESPI 3/2017 – Transakcje osób pełniących obowiązki zarządcze – uzupełnienie o podpis osoby reprezentującej – pobierz

Raport ESPI 3/2017 – Transakcje osób pełniących obowiązki zarządcze – pobierz

Raport ESPI 2/2017 – Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 21 czerwca 2017 r. – pobierz

Raport ESPI 1/2017 – Wybór biegłego rewidenta – pobierz

 

Rok 2016

 

Raport ESPI 18/2016 – Otwarcie rachunku powierniczego – pobierz

Raport ESPI 17/2016 – Wpis hipoteki umownej tytułem zabezpieczenia obligacji serii B – pobierz

Raport ESPI 16/2016 – Pokrycie wkładu pieniężnego w spółce zależnej – pobierz

Raport ESPI 15/2016 – Wpis hipoteki umownej – pobierz

Raport ESPI 14/2016 – Korekta nazwy jednostki zależnej wskazanej w raporcie nr 13/2016 dot. ustanowienia hipoteki tytułem zabezpieczenia obligacji serii B – pobierz

Raport ESPI 13/2016 – Ustanowienie hipoteki tytułem zabezpieczenia obligacji serii B – pobierz

Raport ESPI 12/2016 – Zakup nieruchomości przez spółkę zależną – pobierz

Raport ESPI 11/2016 – Podwyższenie kapitału zakładowego spółki zależnej od Emitenta – pobierz

Raport ESPI 10/2016 – Wykaz akcjonariuszy 5% – ZWZ 20.06.2016 r. – pobierz

Raport ESPI 9/2016 – Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 28 czerwca 2016 r. – pobierz

Raport ESPI 8/2016 – Informacja o transakcjach członka Zarządu – pobierz

Raport ESPI 7/2016 – Informacja o transakcjach członka Zarządu – pobierz

Raport ESPI 6/2016 – Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZ w dniu 22 lutego 2016 r. – pobierz

Raport ESPI 4/2016 – Uzupełnienie informacji o transakcjach członka Zarządu – pobierz

Raport ESPI 3/2016 – Informacja o transakcjach członka Zarządu – pobierz

Raport ESPI 2/2016 – Informacja o transakcjach członka Zarządu – pobierz

Raport ESPI 1/2016 – Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 22 lutego 2016 r. – pobierz

 

Rok 2015

 

Raport ESPI 32/2015 – Informacja o transakcjach członka Zarządu – pobierz

Raport ESPI 31/2015 – Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZ w dniu 14 grudnia 2015r. – pobierz

Raport ESPI 29/2015 – Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 14 grudnia 2015r. – pobierz

Raport ESPI 28/2015 – Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZ w dniu 16 listopada 2015r. – pobierz

Raport ESPI 25/2015 – Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 17 listopada 2015r. – pobierz

Raport ESPI 24/2015 – Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 16 listopada 2015r. – pobierz

Raport ESPI 23/2015 – Zawiadomienie akcjonariusza o zmianie stanu posiadania – pobierz

Raport ESPI 22/2015 – Zawiadomienie akcjonariusza o zmianie stanu posiadania – pobierz

Raport ESPI 21/2015 – Informacja o transakcjach członka Zarządu – pobierz

Raport ESPI 20/2015 – Informacja o transakcjach członka Zarządu – pobierz

Raport ESPI 19/2015 – Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZ w dniu 14 lipca 2015 roku – pobierz

Raport ESPI 18/2015 – Zawiadomienie akcjonariusza o zmianie stanu posiadania – pobierz

Raport ESPI 17/2015 – Informacja o transakcjach członka Zarządu – pobierz

Raport ESPI 16/2015 – Zawiadomienie akcjonariusza o zmianie stanu posiadania – pobierz

Raport ESPI 15/2015 – Informacja o transakcjach członka Zarządu – pobierz

Raport ESPI 13/2015 – Drugie zawiadomienie wspólników o zamiarze połączenia Spółki INDEXMEDICA S.A. ze Spółką APX Metropolis Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. – pobierz

Raport ESPI 12/2015 – Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ w dniu 10 czerwca 2015r. – pobierz

Raport ESPI 11/2015 – Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 14 lipca 2015 r. – pobierz

Raport ESPI 10/2015 – Pierwsze zawiadomienie wspólników o zamiarze połączenia Spółki INDEXMEDICA S.A. ze Spółką APX Metropolis Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. – pobierz

Raport ESPI 8/2015 – Zmiana porządku obrad ZWZ zwołanego na dzień 10 czerwca 2015r. – pobierz

Raport ESPI 7/2015 – Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZ w dniu 18 maja 2015r. – pobierz

Raport ESPI 5/2015 – Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia – pobierz

Raport ESPI 4/2015 – Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 18 maja 2015r. – pobierz

Raport ESPI 3/2015 – Zawiadomienie akcjonariusza o zmianie stanu posiadania – pobierz

Raport ESPI 2/2015 – Informacja o transakcjach członka Zarządu – pobierz

Raport ESPI 1/2015 – Informacja o transakcjach członka Zarządu – pobierz

 

Rok 2014

 

Raport ESPI 7/2014 – Zmiana stanu posiadania przez akcjonariusza – pobierz

Raport ESPI 6/2014 – Zmiana stanu posiadania przez akcjonariusza – pobierz

Raport ESPI 5/2014 – Informacja o transakcjach członka Zarządu – pobierz

Raport ESPI 4/2014 – Informacja o transakcjach członka Zarządu – pobierz

Raport ESPI 3/2014 – Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ w dniu 26 czerwca 2014r. – pobierz

Raport ESPI 1/2014 – Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia – pobierz

 

Rok 2013

 

Raport ESPI 7/2013 – Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów w ZWZ w dniu 20 czerwca 2013 – pobierz

Raport ESPI 4/2013 – Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia – pobierz

Raport ESPI 3/2013 – Zmiana stanu posiadania przez akcjonariusza – pobierz

Raport ESPI 2/2013 – Zmiana stanu posiadania przez akcjonariusza – pobierz

Raport ESPI 1/2013 – Informacja o transakcjach prokurenta – pobierz

 

Rok 2012

 

Raport ESPI 10/2012 – Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów w NWZ w dniu 10 grudnia 2012 – pobierz

Raport ESPI 8/2012 – Ogłoszenie o zwołaniu nadzwyczajengo walnego zgromadzenia – pobierz

Raport ESPI 7/2012 – Zawiadomienie akcjonariusza o zmianie stanu posiadania – pobierz

Raport ESPI 6/2012 – Zawiadomienie akcjonariusza o zmianie stanu posiadania – pobierz

Raport ESPI 5/2012 – Informacja o transakcjach członka Zarządu – pobierz

Raport ESPI 4/2012 – Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % udziału w głosach na ZWZ Indexmedica SA w dniu 28 czerwca 2012 r. – pobierz

Raport ESPI 2/2012 – Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 28 czerwca 2012 roku – pobierz

Raport ESPI 1/2012 – Uzyskanie dostępu do systemu ESPI – pobierz