EBI: Okresowe
Home / Raporty / EBI: Okresowe

Raporty roczne

Skonsolidowany raport roczny INDEXMEDICA SA za rok 2018 – pobierz

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 2018 rok – pobierz

Skonsolidowane sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy za 2018 rok – pobierz

 

Jednostkowy raport roczny INDEXMEDICA SA za rok 2018 – pobierz

Sprawozdanie finansowe za 2018 rok – pobierz

Sprawozdanie Zarządu z działalności spółki za 2018 rok – pobierz

Opinia i raport z badania sprawozdania finansowego za 2018 rok – pobierz

 

 

Skonsolidowany raport roczny INDEXMEDICA SA za rok 2017 – pobierz

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 2017 rok – pobierz

Skonsolidowane sprawozdanie Zarządu z działalności spółki za 2017 rok – pobierz

 

Jednostkowy raport roczny INDEXMEDICA SA za rok 2017 – pobierz

Sprawozdanie finansowe za 2017 rok – pobierz

Sprawozdanie Zarządu z działalności spółki za 2017 rok – pobierz

Opinia i raport z badania sprawozdania finansowego za 2017 rok – pobierz

 

 

Skonsolidowany raport roczny INDEXMEDICA SA za rok 2016 – pobierz

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 2016 rok – pobierz

Skonsolidowane sprawozdanie Zarządu z działalności spółki za 2016 rok – pobierz

 

Jednostkowy raport roczny INDEXMEDICA SA za rok 2016 – pobierz

Sprawozdanie finansowe za 2016 rok – pobierz

Sprawozdanie Zarządu z działalności spółki za 2016 rok – pobierz

Opinia i raport z badania sprawozdania finansowego za 2016 rok – pobierz

 

 

Skonsolidowany raport roczny INDEXMEDICA SA za rok 2015 – pobierz

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 2015 rok – pobierz

Skonsolidowane sprawozdanie Zarządu z działalności spółki za 2015 rok – pobierz

Skonsolidowana opinia i raport z badania sprawozdania finansowego za 2015 rok – pobierz

 

Jednostkowy raport roczny INDEXMEDICA SA za rok 2015 – pobierz

Sprawozdanie finansowe za 2015 rok – pobierz

Sprawozdanie Zarządu z działalności spółki za 2015 rok – pobierz

Opinia i raport z badania sprawozdania finansowego za 2015 rok – pobierz

 

Skonsolidowany raport roczny INDEXMEDICA SA za rok 2014 – pobierz

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 2014 rok – pobierz

Skonsolidowane sprawozdanie Zarządu z działalności spółki za 2014 rok – pobierz

Skonsolidowana opinia i raport z badania sprawozdania finansowego za 2014 rok – pobierz

 

Jednostkowy raport roczny INDEXMEDICA SA za rok 2014 – pobierz

Sprawozdanie finansowe za 2014 rok – pobierz

Sprawozdanie Zarządu z działalności spółki za 2014 rok – pobierz

Opinia i raport z badania sprawozdania finansowego za 2014 rok – pobierz

 

Skonsolidowany raport roczny INDEXMEDICA SA za rok 2013 – pobierz

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 2013 rok – pobierz

Skonsolidowane sprawozdanie Zarządu z działalności spółki za 2013 rok – pobierz

Skonsolidowana opinia i raport z badania sprawozdania finansowego za 2013 rok – pobierz

 

Jednostkowy raport roczny INDEXMEDICA SA za rok 2013 – pobierz

Sprawozdanie finansowe za 2013 rok – pobierz

Sprawozdanie Zarządu z działalności spółki za 2013 rok – pobierz

Opinia i raport z badania sprawozdania finansowego za 2013 rok – pobierz

 

Skonsolidowany raport roczny INDEXMEDICA SA za rok 2012 – pobierz

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 2012 rok – pobierz

Skonsolidowane sprawozdanie Zarządu z działalności spółki za 2012 rok – pobierz

Skonsolidowana opinia i raport z badania sprawozdania finansowego za 2012 rok – pobierz

 

Jednostkowy raport roczny INDEXMEDICA SA za rok 2012 – pobierz

Sprawozdanie finansowe za 2012 rok – pobierz

Sprawozdanie Zarządu z działalności spółki za 2012 rok – pobierz

Opinia i raport z badania sprawozdania finansowego za 2012 rok – pobierz

 

Raport roczny jednostkowy INDEXMEDICA SA za 2011 rok – pobierz

Sprawozdanie finansowe za 2011 rok – pobierz

Sprawozdanie Zarządu z działalności spółki za 2011 rok – pobierz

Opinia i raport z badania sprawozdania finansowego za 2011 rok – pobierz

 

 

Raporty kwartalne

 

Korekta Skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2014 roku – pobierz

Korekta Skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2013 roku – raport numer 40/2013 – pobierz

Korekta Skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2013 roku – raport numer 39/2013 – pobierz

 

Raport za IV kwartał 2019 r. – pobierz

Raport za III kwartał 2019 r. – pobierz

Raport za II kwartał 2019 r. – pobierz

Raport za I kwartał 2019 r. – pobierz

Raport za IV kwartał 2018 r. – pobierz

Raport za III kwartał 2018 r. – pobierz

Raport za II kwartał 2018 r. – pobierz

Raport za I kwartał 2018 r. – pobierz

Raport za IV kwartał 2017 r. – pobierz

Raport za III kwartał 2017 r. – pobierz

Raport za II kwartał 2017 r. – pobierz

Raport za I kwartał 2017 r. – pobierz

Raport za IV kwartał 2016 r. – pobierz

Raport za III kwartał 2016 r. – pobierz

Raport za II kwartał 2016 r. – pobierz

Raport za I kwartał 2016 r. – pobierz

Raport za IV kwartał 2015 r. – pobierz

Raport za III kwartał 2015 r. – pobierz

Raport za II kwartał 2015 r. – pobierz

Raport za I kwartał 2015 r. – pobierz

Raport za IV kwartał 2014 r. – pobierz

Raport za III kwartał 2014 r. – pobierz

Raport za II kwartał 2014 r. – pobierz

Raport za I kwartał 2014 r. – pobierz

Raport za IV kwartał 2013 r. – pobierz

Raport za III kwartał 2013 r. – pobierz

Raport za II kwartał 2013 r. – pobierz

Raport za I kwartał 2013 r. – pobierz

Raport za IV kwartał 2012 r. – pobierz

Raport za III kwartał 2012 r. – pobierz

Raport za II kwartał 2012 r. – pobierz

Raport za I kwartał 2012 r. – pobierz