EBI: Bieżące
Home / Raporty / EBI: Bieżące

Rok 2020

Raport bieżący nr 17/2020 – Treść uchwał ZWZ z dnia 29.06.2020. – pobierz

Raport bieżący nr 16/2020 – Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 29 czerwca 2020 r. w Krakowie – pobierz

Raport bieżący nr 15/2020 – Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Metropolis S.A. za 2019 r. – pobierz

Raport bieżący nr 14/2020 – Jednostkowy raport roczny Metropolis S.A. za 2019 r. – pobierz

Raport bieżący nr 13/2020 – Raport kwartalny za I kwartał 2020 – pobierz

Raport bieżący nr 12/2020 – Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 31 marca 2020 roku – pobierz

Raport bieżący nr 11/2020 – Informacja o nieodbyciu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia – pobierz

Raport bieżący nr 10/2020 – Zamierzona zmiana statutu – pobierz

Raport bieżący nr 9/2020 – Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 31 marca 2020 r. w Krakowie. – pobierz

Raport bieżący nr 8/2020 – Zamierzona zmiana statutu – pobierz

Raport bieżący nr 7/2020 – Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 marca 2020 r. w Krakowie. – pobierz

Raport bieżący nr 6/2020 – Informacja o wystąpieniu z żądaniem zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta, dokonanym na podstawie art. 400 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych – pobierz

Raport bieżący nr 5/2020 – Informacja o nieodbyciu walnego zgromadzenia – pobierz

Raport bieżący nr 4/2020 – Raport okresowy za IV kwartał 2019 – pobierz

Raport bieżący nr 3/2020 – Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 3 marca 2020 r. w Krakowie. – pobierz

Raport bieżący nr 2/2020 – Informacja o wystąpieniu z żądaniem zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia emitenta, dokonanym na podstawie art. 400 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych – pobierz

Raport bieżący nr 1/2020 – Harmonogram raportów okresowych w 2020 r. – pobierz

 

Rok 2019

Raport bieżący nr 16/2019 – Treść uchwał NWZ z dnia 30.12.2019. – pobierz

Raport bieżący nr 15/2019 – Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 grudnia 2019 r. w Krakowie – pobierz

Raport bieżący nr 14/2019 – Raport okresowy za III kwartał 2019 – pobierz

Raport bieżący nr 13/2019 – Uzupełnienie informacji dotyczących nowego członka RN. – pobierz

Raport bieżący nr 12/2019 – Powołanie nowego członka Rady Nadzorczej – pobierz

Raport bieżący nr 11/2019 – Treść uchwał NWZ z dnia 24.10.2019 – pobierz

Raport bieżący nr 10/2019 – Zwołanie Walnego Zgromadzenia na dzień 24 października 2019 r. w Krakowie – pobierz

Raport bieżący nr 9/2019 – Rezygnacja z funkcji członka Rady Nadzorczej – pobierz

Raport bieżący nr 8/2019 – Raport okresowy za II kwartał 2019 – pobierz

Raport bieżący nr 7/2019 – Treść uchwał ZWZ z dnia 11.06.2019. – pobierz

Raport bieżący nr 6/2019 – Raport okresowy za I kwartał 2019 – pobierz

Raport bieżący nr 5/2019 – Zwołanie Walnego Zgromadzenia na dzień 11 czerwca 2019 r. w Krakowie – pobierz

Raport bieżący nr 4/2019 – Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Metropolis S.A. za 2018 r. – pobierz

Raport bieżący nr 3/2019 – Jednostkowy raport roczny Metropolis S.A. za 2018 r. – pobierz

Raport bieżący nr 2/2019 – Raport okresowy za IV kwartał 2018 – pobierz

Raport bieżący nr 1/2019 – Harmonogram raportów okresowych w 2019 r. – pobierz

 

Rok 2018

Raport bieżący nr 12/2018 – Raport okresowy za 3 kwartał 2018 – pobierz

Raport bieżący nr 11/2018 – Raport okresowy za II kwartał 2018 – pobierz

Raport bieżący nr 10/2018 – Powołanie RN nowej kadencji – pobierz

Raport bieżący nr 9/2018 – Treść uchwał ZWZ z dnia 26.06.2018 r. – pobierz

Raport bieżący nr 8/2018 – Zwołanie Walnego Zgromadzenia na dzień 26 czerwca 2018 r. w Krakowie. – pobierz

Raport bieżący nr 7/2018 – Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Metropolis S.A. za 2017 r. – pobierz

Raport bieżący nr 6/2018 – Jednostkowy raport roczny Metropolis S.A. za 2017 r. – pobierz

Raport bieżący nr 5/2018 – Raport okresowy za I kwartał 2018 – pobierz

Raport bieżący nr 4/2018 – Raport kwartalny za IV kwartał 2017 – pobierz

Raport bieżący nr 3/2018 – Umorzenie obligacji serii B – pobierz

Raport bieżący nr 2/2018 – Harmonogram raportów okresowych w 2018 r. – pobierz

Raport bieżący nr 1/2018 – Zawarcie umowy z biegłym rewidentem – pobierz

 

Rok 2017

Raport bieżący nr 11/2017 – Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu dn. 21.06.2017 r. – pobierz

Raport bieżący nr 10/2017 – Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 21 czerwca 2017 r. – pobierz

Raport bieżący nr 9/2017 – Jednostkowy raport roczny za 2016 r. cz. II – pobierz

Raport bieżący nr 8/2017 – Skonsolidowany raport roczny za 2016 r. cz II. – pobierz

Raport bieżący nr 7/2017 – Skonsolidowany raport roczny za 2016 r. – pobierz

Raport bieżący nr 6/2017 – Jednostkowy raport roczny za 2016 r. – pobierz

Raport bieżący nr 5/2017 – Zmiana terminu publikacji raportów rocznych – pobierz

Raport kwartalny nr 4/2017 – Raport za I kwartał 2017 – pobierz

Raport kwartalny nr 3/2017 – Raport za IV kwartał 2016 – pobierz

Raport bieżący nr 2/2017 – Harmonogram publikowania raportów okresowych w 2017 roku. – pobierz

Raport bieżący nr 1/2017 – Wybór biegłego rewidenta – pobierz

 

Rok 2016
Raport kwartalny nr 30/2016 – Raport za III kwartał 2016 – pobierz

Raport bieżący nr 29/2016 – Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego – pobierz

Raport kwartalny nr 28/2016 – Raport za II kwartał 2016 – pobierz

Raport bieżący nr 27/2016 – Uzupełnienie raportu 26/2016 – pobierz

Raport bieżący nr 26/2016 – wybór Zarządu III kadencji – pobierz

Raport bieżący nr 25/2016 – uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dn. 28.06.16 r. – pobierz

Raport bieżący nr 24/2016 – Wykaz akcjonariuszy posiadających min. 5% głosów – pobierz

Raport bieżący nr 23/2016 – Przydział obligacji serii B – pobierz

Raport bieżący nr 22/2016 – Ustanowienie zabezpieczenia obligacji serii B – pobierz

Raport bieżący nr 21/2016 – Uchwała w sprawie emisji obligacji serii B – pobierz

Raport bieżący nr 20/2016 – Zakup nieruchomości przez spółkę zależną od Emitenta – pobierz

Raport bieżący nr 19/2016 – Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia za dzień 28 czerwca 2016 r. – pobierz

Raport bieżący nr 18/2016 – Skonsolidowany raport roczny METROPOLIS S.A. za 2015 (cz. II) – pobierz

Raport bieżący nr 17/2016 – Jednostkowy raport roczny METROPOLIS S.A. za 2015 r. – pobierz

Raport bieżący nr 16/2016 – Skonsolidowany raport roczny METROPOLIS S.A. za 2015 r. – pobierz

Raport bieżący nr 15/2016 – Jednostkowy raport roczny METROPOLIS S.A. za rok 2015 – pobierz

Raport kwartalny nr 14/2016 – Raport za I kwartał 2016 – pobierz

Raport bieżący nr 13/2016 – Powołanie spółki celowej – pobierz

Raport bieżący nr 12/2016 – Spłata pożyczki udzielonej podmiotowi powiązanemu z członkami Zarządu – pobierz

Raport bieżący nr 11/2016 – Zmiana terminu publikacji raportu kwartalnego – pobierz

Raport bieżący nr 10/2016 – Zawarcie umów kredytu przez spółki zależne od Emitenta – pobierz

Raport bieżący nr 9/2016 – Uchwała Zarządu w sprawie umorzenia obligacji serii A i oświadczenie podmiotu prowadzącego ewidencję obligacji – pobierz

Raport bieżący nr 8/2016 – Uchwała Zarządu o wcześniejszym wykupie obligacji – pobierz

Raport bieżący nr 7/2016 – Zmiana terminu publikacji raportów rocznych – pobierz

Raport bieżący nr 6/2016 – Powołanie i odwołanie członków Rady Nadzorczej – pobierz

Raport bieżący nr 5/2016 – Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Metropolis S.A. w dniu 22 lutego 2016 r. – pobierz

Raport kwartalny nr 4/2016 – Raport za IV kwartał 2015 – pobierz

Raport bieżący nr 3/2016 – Raport za IV kwartał 2015 roku – pobierz

Raport bieżący nr 2/2016 – Harmonogram publikowania raportów okresowych w 2016 roku. – pobierz

Raport bieżący nr 1/2016 – Informacje zawarte w ogłoszeniu o zwołaniu NWZ na dzień 22 lutego 2016 r. oraz projekty uchwał – pobierz

 

Rok 2015
Raport bieżący nr 48/2015 – Udzielenie pożyczki – pobierz

Raport bieżący nr 47/2015 – Uchwały podjęte na NWZ Spółki Metropolis SA w dniu 14.12.2015 – pobierz

Raport bieżący nr 46/2015 – Wpis hipoteki stanowiącej zabezpieczenie obligacji serii A – pobierz

Raport bieżący nr 45/2015 – Tekst jednolity statutu – pobierz

Raport bieżący nr 44/2015 – Zmiana firmy na Metropolis S.A. – pobierz

Raport bieżący nr 43/2015 – INDEXMEDICA SA Informacje zawarte w ogłoszeniu o zwołaniu NWZ na dzień 14.12.2015, w tym proponowana zmiana statutu oraz projekty uchwał – pobierz

Raport bieżący nr 42/2015 – Informacja w sprawie NWZ zwołanego na dzień 17.11.2015 – pobierz

Raport bieżący nr 41/2015 – Uchwały podjęte na NWZ Spółki INDEXMEDICA SA w dniu 16 listopada 2015r. – pobierz

Raport bieżący nr 39/2015 – Informacje zawarte w ogłoszeniu o zwołaniu NWZ na dzień 17.11.2015, w tym proponowana zmiana statutu oraz projekty uchwał – pobierz

Raport bieżący nr 38/2015 – Rozszerzenie działalności Grupy INDEXMEDICA – pobierz

Raport bieżący nr 37/2015 – INDEXMEDICA SA Informacje zawarte w ogłoszeniu o zwołaniu NWZ na dzień 16.11.2015, w tym proponowana zmiana statutu oraz projekty uchwał – pobierz

Raport bieżący nr 36/2015 – Przydział Obligacji serii A – pobierz

Raport bieżący nr 35/2015 – Emisja obligacji – pobierz

Raport bieżący nr 34/2015 – Przeniesienie własności nieruchomości pomiędzy jednostkami zależnymi – pobierz

Raport bieżący nr 33/2015 – Podwyższenie kapitału w jednostce zależnej – pobierz

Raport bieżący nr 31/2015 – Rejestracja zmian statutu – pobierz

Raport bieżący nr 30/2015 – Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego – pobierz

Raport bieżący nr 29/2015 – Rejestracja połączenia ze spółką APX Metropolis – pobierz

Raport bieżący nr 28/2015 – Podjęcie decyzji ws. połączenia – pobierz

Raport bieżący nr 27/2015 – Uchwały podjęte na NWZ Spółki INDEXMEDICA SA w dniu 14 lipca 2015 r. – pobierz

Raport bieżący nr 26/2015 – Rejestracja zmian Statutu – pobierz

Raport bieżący nr 25/2015 – Podpisanie umowy na budowę nowego hotelu w systemie generalnego wykonawstwa – pobierz

Raport bieżący nr 24/2015 – Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego – pobierz

Raport bieżący nr 23/2015 – Drugie zawiadomienie wspólników o zamiarze połączenia Spółki INDEXMEDICA S.A. ze Spółką APX Metropolis Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. – pobierz

Raport bieżący nr 22/2015 – Informacje zawarte w ogłoszeniu o zwołaniu NWZ na dzień 14.07.2015 oraz projekty uchwał – pobierz

Raport bieżący nr 21/2015 – Podjęcie decyzji o zamiarze połączenia – uzupełnienie dokumentów: sprawozdanie zarządu uzasadniające połączenie i opinia biegłego w sprawie planu połączenia – pobierz

Raport bieżący nr 20/2015 – Informacje dotyczące nowego członka RN – pobierz

Raport bieżący nr 19/2015 – Odwołanie członka RN oraz powołanie nowego członka RN – pobierz

Raport bieżący nr 18/2015 – Uchwały podjęte przez ZWZ w dniu 10.06.2015 oraz informacja o odstąpieniu od rozpatrywania punktu porządku obrad – pobierz

Raport bieżący nr 17/2015 – Pierwsze zawiadomienie wspólników o zamiarze połączenia Spółki INDEXMEDICA S.A. ze Spółką APX Metropolis Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. – pobierz

Raport bieżący nr 16/2015 – Zakończenie subskrypcji akcji serii D – pobierz

Raport bieżący nr 15/2015 – Wprowadzenie na żądanie akcjonariuszy zmian do porządku obrad ZWZ zwołanego na 10.06.2015 – pobierz

Raport bieżący nr 14/2015 – Spłata pożyczek udzielonych przez wiodących akcjonariuszy/członków zarządu – pobierz

Raport bieżący nr 13/2015 – Uchwały podjęte na NWZ Spółki INDEXMEDICA SA w dniu 18.05.2015 – pobierz

Raport bieżący nr 9/2015 – Uzasadnienie połączenia Emitenta z inną spółką – pobierz

Raport bieżący nr 8/2015 – Projekty uchwał ZWZ zwołanego na 10 czerwca 2015 r. – pobierz

Raport bieżący nr 7/2015 – Informacje zawarte w ogłoszeniu o zwołaniu ZWZ na dzień 10 czerwca 2015r. – pobierz

Raport bieżący nr 6/2015 – Podjęcie decyzji o zamiarze połączenia – pobierz

Raport bieżący nr 5/2015 – Informacje zawarte w ogłoszeniu o zwołaniu NWZ na dzień 18.05.2015, w tym proponowane zmiany statutu oraz projekty uchwał – pobierz

Raport bieżący nr 3/2015 – Harmonogram publikowania raportów okresowych w 2015 roku – pobierz

Raport bieżący nr 2/2015 – Podwyższenie kapitału zakładowego w jednostce zależnej – pobierz

Raport bieżący nr 1/2015 – Zarejestrowanie w KRS podwyższenia kapitału w spółce zależnej – pobierz

 

Rok 2014

 

Raport bieżący nr 26/2014 – Informacja nt. niestosowania zasady nr 11 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect – pobierz

Raport bieżący nr 25/2014 – Nabycie aktywów o znacznej wartości – pobierz

Raport bieżący nr 24/2014 – Nabycie aktywów o znacznej wartości – pobierz

Raport bieżący nr 21/2014 – Wydanie decyzji dot. użytkowania budynku wynajmowanego przez jednostkę zależną od Emitenta – pobierz

Raport bieżący nr 19/2014 – Zmiana terminu publikacji raportu kwartalnego za II kwartał 2014 roku – pobierz

Raport bieżący nr 18/2014 – Zbycie nieruchomości przez jednostkę zależną – pobierz

Raport bieżący nr 17/2014 – Powołanie Rady Nadzorczej nowej kadencji. – pobierz

Raport bieżący nr 16/2014 – Uchwały podjęte na ZWZ Spółki INDEXMEDICA SA w dniu 26.06.2014 – pobierz

Raport bieżący nr 15/2014 – Podjęcie decyzji o sprzedaży nieruchomości – pobierz

Raport bieżący nr 14/2014 – Otrzymanie zamiennego pozwolenia na budowę – pobierz

Raport bieżący nr 13/2014 – Projekty uchwał ZWZ zwołanego na 26 czerwca 2014 r. – pobierz

Raport bieżący nr 12/2014 – Informacje zawarte w ogłoszeniu o zwołaniu ZWZ na dzień 26 czerwca 2014r. – pobierz

Raport bieżący nr 8/2014 – Zmiana terminu publikacji raportów rocznych – pobierz

Raport bieżący nr 7/2014 – Uprawomocnienie pozwolenia na budowę – pobierz

Raport bieżący nr 6/2014 – Zawarcie istotnych umów – zaciągnięcie i udzielenie pożyczki – pobierz

Raport bieżący nr 4/2014 – Harmonogram publikowania raportów okresowych w 2014 roku – pobierz

Raport bieżący nr 3/2014 – Udzielenie pożyczki – pobierz

Raport bieżący nr 2/2014 – Zawarcie dwóch istotnych umów – zaciągnięcie pożyczek – pobierz

Raport bieżący nr 1/2014 – Aneksy do istotnych umów – pobierz

 

Rok 2013

 

Raport bieżący nr 43/2013 – Przeniesienie własności nieruchomości w ramach Grupy kapitałowej Indexmedica S.A. – pobierz

Raport bieżący nr 42/2013 – Zawarcie dwóch istotnych umów – zaciągnięcie pożyczek – pobierz

Raport bieżący nr 41/2013 – Najem nieruchomości przez jednostkę zależną – pobierz

Raport bieżący nr 37/2013 – Nabycie nieruchomości przez jednostkę zależną – pobierz

Raport bieżący nr 36/2013 – Zawarcie istotnej umowy – udzielenie pożyczki – pobierz

Raport bieżący nr 35/2013 – Zawarcie dwóch istotnych umów – zaciągnięcie pożyczek – pobierz

Raport bieżący nr 34/2013 – Wygrany przetarg na sprzedaż nieruchomości w Krakowie przez jednostkę zależną – pobierz

Raport bieżący nr 33/2013 – Zawarcie istotnej umowy i rozszerzenie zakresu działalności – pobierz

Raport bieżący nr 31/2013 – Zmiana terminu publikacji raportu kwartalnego za II kwartał 2013 roku – pobierz

Raport bieżący nr 30/2013 – Uchwały podjęte przez ZWZ w dniu 20.06.2013 – pobierz

Raport bieżący nr 29/2013 – Projekty uchwał ZWZ zwołanego na 20 czerwca 2013 r. – pobierz

Raport bieżący nr 27/2013 – Informacje zawarte w ogłoszeniu o zwołaniu ZWZ na dzień 20 czerwca 2013r. – pobierz

Raport bieżący nr 25/2013 – Tekst jednolity statutu – pobierz

Raport bieżący nr 24/2013 – Zmiana terminu publikacji raportów rocznych – pobierz

Raport bieżący nr 23/2013 – Zawarcie nowej umowy z Autoryzowanym Doradcą – pobierz

Raport bieżący nr 22/2013 – Zmiana wniosku o wyznaczenie pierwszego dnia notowania – pobierz

Raport bieżący nr 20/2013 – Złożenie wniosku o wyznaczenie pierwszego dnia notowania akcji serii C – pobierz

Raport bieżący nr 19/2013 – Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego – pobierz

Raport bieżący nr 18/2013 – Wypowiedzenie istotnej umowy – pobierz

Raport bieżący nr 17/2013 – Złożenie wniosku o rejestrację podwyższenia kapitału w drodze emisji akcji serii C – pobierz

Raport bieżący nr 16/2013 – Zakończenie subskrypcji akcji serii C – pobierz

Raport bieżący nr 15/2013 – Rejestracja PDA w KDPW oraz złożenie wniosku o wyznaczenie pierwszego dnia notowań PDA – pobierz

Raport bieżący nr 14/2013 – Przydział Akcji serii C – pobierz

Raport bieżący nr 13/2013 – Informacja z KDPW dotycząca liczby przyjętych zapisów na akcje serii C – pobierz

Raport bieżący nr 11/2013 – Zawarcie istotnej umowy – pobierz

Raport bieżący nr 10/2013 – Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2013 roku – pobierz

Raport bieżący nr 9/2013 – Publikacja formularza zapisu na akcje serii C z zachowaniem prawa poboru oraz harmonogramu realizacji praw poboru – pobierz

Raport bieżący nr 8/2013 – Wprowadzenie PP oraz warunkowe wprowadzenie PDA i akcji serii C do alternatywnego systemu obrotu – pobierz

Raport bieżący nr 7/2013 – Złożenie wniosku o wyznaczenie pierwszego dnia notowań PP – pobierz

Raport bieżący nr 6/2013 – Publikacja w MSiG ogłoszenia o publicznej ofercie akcji serii C z zachowaniem prawem poboru – pobierz

Raport bieżący nr 5/2013 – Rejestracja w KDPW jednostkowych praw poboru akcji serii C – pobierz

Raport bieżący nr 4/2013 – Złożenie wniosku o wprowadzenie do obrotu PP, PDA i akcji serii C – pobierz

Raport bieżący nr 3/2013 – Złożenie w MSiG wniosku o publikację ogłoszenia o publicznej ofercie akcji serii C z zachowaniem prawa poboru – pobierz

Raport bieżący nr 2/2013 – Ustalenie ceny emisyjnej akcji serii C – pobierz

Raport bieżący nr 1/2013 – Oferta publiczna akcji serii C z zachowaniem prawa poboru – pobierz

Rok 2012

 

Raport bieżący nr 25/2012 – Uchwały podjęte przez NWZ w dniu 10.12.2012 – pobierz

Raport bieżący nr 24/2012 – Informacje zawarte w ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz projekty uchwał – pobierz

Raport bieżący nr 22/2012 – Zmiana terminu publikacji raportu kwartalnego za III kwartał 2012 roku – pobierz

Raport bieżący nr 20/2012 – Zmiana terminu publikacji raportu kwartalnego za II kwartał 2012 roku – pobierz

Raport bieżący nr 19/2012 – Zmiana decyzji w zakresie publikacji raportów skonsolidowanych – pobierz

Raport bieżący nr 18/2012 – Zawarcie aneksu do umowy zakazu sprzedaży akcji typu lock-up – pobierz

Raport bieżący nr 17/2012 – Zawarcie istotnej umowy – generalne wykonawstwo nowej kliniki – pobierz

Raport bieżący nr 16/2012 – Informacja o niepodjęciu uchwał przez ZWZ ws. udzielenia absolutorium – pobierz

Raport bieżący nr 15/2012 – Uchwały podjęte na ZWZ Spółki INDEXMEDICA SA w dniu 28.06.2012 – pobierz

Raport bieżący nr 14/2012 – Zawarcie istotnej umowy – nabycie nieruchomości – pobierz

Raport bieżący nr 13/2012 – INDEXMEDICA SA informuje o planowanym zakupie działki pod budowę nowej kliniki – pobierz

Raport bieżący nr 12/2012 – Informacja nt. zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect, które nie będą stosowane przez Spółkę – pobierz

Raport bieżący nr 10/2012 – Korekta Raportu Bieżącego nr 9/2012 – pobierz

Raport bieżący nr 9/2012 – Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 28 czerwca 2012 roku. – pobierz

Raport bieżący nr 8/2012 – Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 28 czerwca 2012 roku – pobierz

Raport bieżący nr 7/2012 – Informacja o wyznaczeniu pierwszego dnia notowania – pobierz

Raport bieżący nr 6/2012 – Wprowadzenie akcji serii B do alternatywnego obrotu na rynku Catalyst – pobierz

Raport bieżący nr 5/2012 – Informacja o zwolnieniu z przekazywania skonsolidowanych raportów okresowych – pobierz

Raport bieżący nr 3/2012 – Terminy publikacji raportów okresowych w roku kalendarzowym 2012 – pobierz

Raport bieżący nr 2/2012 – Złożenie wniosku o wprowadzenie do obrotu akcji serii B – pobierz

Raport bieżący nr 1/2012 – Uzyskanie dostępu do systemu EBI – pobierz