O spółce
Home / O spółce

Firma: Metropolis SA
Siedziba: ul. Starowiślna 91, 31-052 Kraków
Telefon: (+ 48) 12 631 11 33
Tel. Kom.: 516 028 533
Faks: (+ 48) 12 631 11 56
Adres poczty elektronicznej: biuro@indexmedica.pl
Strona internetowa: www.indexmedica.com.pl
NIP: 677-227-64-90
Regon: 120311833
Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia
w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000349031
Zarząd: Prezes Zarządu – Krzysztof Kwiecień
Vi-ce Prezes Zarządu – Sebastian Kamiński
Kapitał zakładowy: 1 049 959,50 zł