Terminy publikacji raportów
Home / Kalendarium / Terminy publikacji raportów

Terminy publikacji raportów okresowych w roku kalendarzowym 2015


Zarząd Spółki METROPOLIS S.A. podaje do wiadomości harmonogram publikowania raportów okresowych w 2015 roku.
Przekazywanie raportów będzie odbywało się w następujących terminach:

  • skonsolidowany raport kwartalny zawierający skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za IV kwartał 2014 – 13 lutego 2015 r.,
  • skonsolidowany raport kwartalny zawierający skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za I kwartał 2015 – 15 maja 2015 r.,
  • skonsolidowany raport kwartalny zawierający skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za II kwartał 2015 – 14 sierpnia 2015 r.,
  • skonsolidowany raport kwartalny zawierający skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za III kwartał 2015 – 13 listopada 2015 r.,
  • raporty roczne jednostkowy i skonsolidowany za rok 2014 – 15 maja 2015 r.