Animator rynku
Home / Animator rynku

Dom Maklerski BDM SA
z siedzibą w Bielsku-Białej

ul. Stojałowskiego 27, 43-300 Bielsko-Biała
tel. 33 812 84 40, fax 33 812 84 42
e-mail: bdm@bdm.com.pl, www.bdm.com.pl

NIP 547-02-44-972, Regon 070425363, zarejestrowany w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000008665 przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego