Aktualności
12 kwietnia 2016, by , in Bez kategorii, No comments
Zarząd METROPOLIS S.A. (dalej jako: „Spółka”) z siedzibą w Krakowie informuje, iż uchwałą nr 1/04/2016 postanowił o wcześniejszym wykupie wszystkich 3000 obligacji zwykłych na okaziciela serii A wyemitowanych przez Spółkę. Obligacje zostaną wykupione celem umorzenia. Dzień ustalenia podmiotów uprawnionych do otrzymania świadczeń z tytułu wcześniejszego wykupu obligacji wyznacza się na dzień 12 kwietnia 2016 r....