Akcje
Home / Akcje

Akcjonariat Metropolis SA

Struktura kapitału zakładowego Metropolis S.A.

Akcjonariusz

Liczba akcji

Liczba głosów

Udział w ogólnej liczbie akcji

Udział w ogólnej liczbie głosów

Sebastian Kamiński

4 940 698

5 435 699

47,06%

47,27%

Krzysztof Kwiecień

4 942 152

5 437 151

47,07%

47,28%

pozostali

616 745

626 745

6,87%

5,45%

RAZEM

10.499.595

11.499.595

100%

100%

seria A

1.000.000

2.000.000

9,52%

17,39%

seria B

300.000

300.000

2,86%

2,61%

seria C

1.300.000

1.300.000

12,38%

11,30%

seria D

4.317.180

4.317.180

41,12%

37,54%

seria E

3.582.415

3.582.415

34,12%

31,15%

RAZEM

10.499.595

11.499.595

100%

100%

Akcje serii B i C są w wolnym obrocie.
akcje2016